Systemy barier drogowych zgodnych z normą PN-EN 1317

Certyfikaty: Wszystkie systemy barier drogowych i mostowych są zgodne z normą PN EN 1317 i posiadają:

  • znak CE (Deklaracja Zgodności Producenta)
  • Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych
  • Deklarację Właściwości Użytkowych (do 2013roku Deklarację Zgodności)
Wszystkie powyższe dokumenty dla każdego z systemów wraz z Instrukcją Montażową Producenta, dostępne na życzenie.

Poziom powstrzymywania N2:

N2 W2 A - bariera drogowa skrajna
N2 W2 B - bariera drogowa skrajna
N2 W3 A - bariera drogowa skrajna
N2 W4 A - bariera drogowa skrajna; bariera drogowa pas rozdziału
N2 W5 A - bariera drogowa skrajna

Poziom powstrzymywania H1:

H1 W2 A - bariera drogowa skrajna
H1 W3 A - bariera drogowa skrajna
H1 W4 A - bariera drogowa skrajna; bariera drogowa pas rozdziału
H1 W5 A - bariera drogowa skrajna; bariera drogowa pas rozdziału