Systemy barier mostowych zgodnych z normą PN-EN 1317

Certyfikaty: Wszystkie systemy barier drogowych i mostowych są zgodne z normą PN EN 1317 i posiadają:

  • znak CE (Deklaracja Zgodności Producenta)
  • Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych
  • Deklarację Właściwości Użytkowych (do 2013roku Deklarację Zgodności)
Wszystkie powyższe dokumenty dla każdego z systemów wraz z Instrukcją Montażową Producenta, dostępne na życzenie.

Poziom powstrzymywania H2:

H2 W2 A - bariera mostowa skrajna
H2 W2 B - bariera mostowa skrajna
H2 W3 A - bariera mostowa skrajna
H2 W3 B - bariera mostowa skrajna
H2 W4 A - bariera mostowa skrajna; bariera mostowa pas rozdziału
H2 W4 B - bariera mostowa skrajna